Projektai

Stiprių vaikų pagalbos klubas 24/7


Kuriant veiksmingą kompleksinės pagalbos sistemą ir siekiant užtikrinti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams būtinus psichologinės, socialinės pagalbos bei dvasinės paramos poreikius Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“, kartu su partneriais VšĮ Naujos Kartos Moterų Iniciatyvos, MB Mano noras ir Asociacija Vilnius Challenge nuo 2019 m. balandžio mėn. pradeda vykdyti projektą pagal 2014-2020 m Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“.

 

Projekto uždaviniai ir veiklos: Inicijuoti ir plėtoti kompleksinę psichologinę ir socialinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

 

http://www.paguoda.lt/apie-asociacija/projektai/